ارتباط با من

سوابق

دکتر حسین عباسپور با سمت ریاست دانشگاه آزاد واحد دامغان دارای مدارج مقطع لیسانس : زیست شناسی علوم گیاهی سال 1373 - دانشگاه شهید باهنر کرمان ، مقطع کارشناسی ارشد:رشته زیست شناسی علوم گیاهی سال  1378 دانشگاه تربیت معلم تهران و مقطع دکتری:رشته زیست شناسی علوم گیاهی سال 1380- دانشگاه علوم و تحقیقات تهران و دارای مرتبه علمی استادیار پایه 7 و از تاریخ 1/ 7 81 عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان می باشند.

اطلاعیه هاکلیه حقوق این سایت محفوظ و متعلق به دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان می باشد